JUNO
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
JUNO
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Law; Ämne: Juridik
Type: Search service; Typ: Söktjänst
Content: Swedish law documents; Innehåll: Juridiska dokument från Karnov Juridik och Zeteo.

A search service for Swedish legislative documents in the databases of Karnov Juridik and Zeteo. For reasons of integrity, the full text of judgments in district court and administrative law has been removed.

Söktjänst för lagar, rättspraxis, EU-rätt med mera. JUNO samlar innehållet från Karnov Juridik och Zeteo. Av integritetsskäl är fulltexten till domar i tingsrätt och förvaltningsrätt borttagen.

Link opening new window.Direct link to JUNO

title
Loading...