JSTOR
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
JSTOR
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Archive for back issues of scholarly journals; Innehåll: Arkiv för äldre årgångar av tidskrifter.

More than 68,000 e-book titles covering a wide spectrum of subject areas. The collection spans over the years 1854–2020.
JSTOR is also an archive for back issues of scholarly journals, though more recent issues are not accessible.

Mer än 68 000 e-boktitlar som täcker ett brett ämnesspektrum. Samlingen spänner över åren 1854-2020.
JSTOR är också ett arkiv för äldre årgångar av vetenskapliga tidskrifter lagrade från sina startår, dock ej de allra senaste årgångarna.

Link opening new window.Direct link to JSTOR

title
Loading...