GALE LITERATURE
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
GALE LITERATURE
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Vendor / Leverantör
Description / Beskrivning

Subject: Literature; Ämne: Litteraturvetenskap
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Articles, books; Innehåll: Artiklar, böcker.

Author biographies, topic and work overview surveys, and more. Literature criticism.

Författarbiografier, ämnes- och verksöversiktsstudier med mera. Litteraturkritik.

Link opening new window.Direct link to GALE LITERATURE

title
Loading...