FAR Online
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
FAR Online
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Business Administration; Ämne: Företagsekonomi
Type: Statistics database; Typ: Statistikdatabas
Content: Swedish law for accounting, auditing, and more; Innehåll: Föreskrifter, med mera inom redovisning.

Rules, legislation: Swedish conditions. Legislative acts, EU law for accounting, auditing, tax, business, insolvency, finance, property, procurement, labour legislation. Swedish language.

Svenska regler, myndighetsföreskrifter, lagtexter, EU-rätt inom redovisning, revision, skatt, företagande, insolvens, finans, fastighet, upphandling, arbetsrätt.

Link opening new window.Direct link to FAR Online

title
Loading...