EUR-Lex
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
EUR-Lex
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Description / Beskrivning

Subject: Law; Ämne: Juridik
Type: Law documents database; Typ: Databas med juridiska dokument
Content: EU Law, Law of the European Union; Innehåll: EU-lag, Lagstiftning i Europeiska unionen.

Searchservice for documents of EU law. European Union
Link opening new window.Tutorial video: Quick search (2:44 min)
Link opening new window.Tutorial video: Advanced search (3:50 min)

Sökverktyg för dokument om EU-rätt. Europeiska unionen.

Link opening new window.Direct link to EUR-Lex

title
Loading...