English-Corpora.org
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
English-Corpora.org
  • Free resource. Fri resurs.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Language; Ämne: Språk
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: A collection of texts from the English language; Innehåll: En samling texter från det engelska språket.

A collection of texts or text extracts rom the "corpus" of the English language. Language learning, written and spoken language, language variations, frequency of words, phrases and more. Earlier known as Corpus byu.edu.

En samling texter eller textutdrag från det engelska språkets "corpus". Språkinlärning, skriftligt och talat språk, språkvariationer, frekvens av ord, fraser med mera. Äldre namn: Corpus byu.edu.

Link opening new window.Direct link to English-Corpora.org

title
Loading...