Encyclopædia Britannica
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
Encyclopædia Britannica
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Subjects / Ämnen:
Database type / Databastyp:
Description / Beskrivning

Subject: Multidisciplinary; Ämne: Ämnesövergripande
Type: Encyclopedia; Typ: Uppslagsverk
Content: Comprehensive encyclopedia, continuously updated; Innehåll: Uppdateras kontinuerligt.

Encyclopædia Britannica is a multidisciplinary encyclopedia. Continuously updated.

Encyclopædia Britannica är ett ämnesövergripande uppslagsverk. Uppdateras kontinuerligt.

Link opening new window.Direct link to Encyclopædia Britannica

title
Loading...