EIKON (in the library – inne i biblioteket)
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.
EIKON (in the library – inne i biblioteket)
  • Login required, Kräver inloggning.
  • Link opening new window. / Länk som öppnar nytt fönster.

Description / Beskrivning

Subject: Business administration; Ämne: Företagsekonomi
Type: Scholarly literature; Typ: Vetenskaplig litteratur
Content: Company information, and more, the Datastream database. Innehåll: Företagsinformation, med mera.

Financial and economic data information on stocks, bonds, currencies, company information, GDP, investment research, etc. Includes Datastream, an extensive financial history database. EIKON allows an easy export of data and charts to Microsoft Office.

Finansiell och ekonomisk information om aktiekurser, börskurser, valutor, företagsinformation, BNP, investeringsanalyser etc. Innehåller även Datastream, en omfattande finanshistorisk databas. EIKON är kompatibel med Microsoft Office, vilket underlättar export av data och diagram.

Mer information
Access: EIKON is installed for students and staff in each one of the University Library’s premises in Eskilstuna and Västerås, on one computer only at each location. 
EIKON cannot be used off campus.
Link opening new window.EIKON quick start guide (pdf):
Link opening new window.EIKON Get training (webpage with tutorial videos):
Let the library staff help you get started (NB: NO WALK-IN USE).

Access: EIKON är installerad för studenter och personal i universitetsbibliotekets lokaler i Eskilstuna respektive Västerås, endast på en dator per ort. EIKON kan inte användas utanför campus.
Fråga personalen vid infopunkten om du behöver hjälp (OBS INGEN WALK-IN USE).
title
Loading...